Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

Η εξεταστέα - διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου, 2013-2014

Η εξεταστέα ύλη για τους μαθητές της Γ Λυκείου όπως ορίζεται απο το Υπουργείο Παιδείας
http://www.alfavita.gr/arthron/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AD%CE%B1-%CF%8D%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D#ixzz2bpLI9LbS