Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

Γερμανικά Βιβλία για μαθητές Paul Lisa & Co 1 ( Αρχάριοι )

Τα βιβλία που πρέπει να αγοράσετε για τους μαθητές του επιπέδου 1 είναι :


 Βιβλίο Γραμματικής


 Paul, Lisa & Co 1 - ( Βιβλίο του μαθητή )


 Paul, Lisa & Co 1 - Glossar mit Aussprache-CD (Γλωσσάριο με CD για τη σωστή προφορά των λέξεων)

 Paul, Lisa & Co 1 - 2 CDs
 Paul, Lisa & Co 1 - Arbeitsbuch ( βιβλίο ασκήσεων)