Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Αλλαγές στο Γυμνάσιο

ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Παρατηρήσεις για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ: Τεχνολογία (ως υποχρεωτικό μάθημα με 1 ώρα στην Α’ και μία στη Β’ τάξη) και ΣΕΠ (1 ώρα στη Γ’ τάξη)

«XAMENOI»: Α. Φιλόλογοι: Μία ώρα λιγότερη στην Α’ τάξη και μία στη Γ’ τάξη)
Β. Βιολόγοι: Από 4 ώρες συνολικά γίνονται 3
Γ. Γυμναστές: από 3 ώρες στη Β’ γίνονται 2
Δ. Μουσικής: Από 3 ώρες συνολικά γίνονται 2
Ε. Καλλιτεχνικών: Από 3 ώρες συνολικά γίνονται 2
ΣΤ. Οικιακής Οικονομίας: Από 3 ώρες συνολικά γίνονται 2

«ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ»:
Α. Φυσικοί: Μία ώρα περισσότερη στην Α’ τάξη
Β. Αγγλικών: Από 7 ώρες συνολικά γίνονται 9
Γ. Πληροφορικής: από 1 ώρα σε κάθε τάξη, γίνονται 2
ΟΜΩΣ: Με την εισαγωγή του project, όλοι οι «χαμένοι» σε ώρες είναι δυνατόν να τις αναπληρώσουν ή και να τις αυξήσουν. Αυτό όμως θα αποτελεί κατά τη γνώμη μου, ένα δύσκολο γρίφο στην αρχή της χρονιάς, η λύση του οποίου θα πρέπει να γίνεται με πολύ προσεκτικές κινήσεις και με πολλή και καλή διάθεση μεταξύ των συναδέλφων…
 ΠΗΓΗ :alfavita.gr