Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

Λατινικά Β΄ Λυκείου ( Μεταφράσεις-Συντακτικές-Γραμματικές Παρατηρήσεις )

ΜΑΘΗΜΑ 1ο
Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ
Ο ποιητής Οβίδιος είναι εξόριστος στη γη του Εύξεινου Πόντου . Γράφει συχνά επιστολές στη Ρώμη. Οι επιστολές είναι γεμάτες από παράπονα. Επιθυμεί τη Ρώμη και θρηνεί για την αντίξοη τύχη. Αφηγείται για τους βάρβαρους κατοίκους και  για την παγωμένη γη. Οι έγνοιες και οι δυστυχίες βασανίζουν τον ποιητή . Με τις επιστολές μάχεται εναντίον της αδικίας. Η Μούσα είναι η μοναδική φίλη του ποιητή.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
poeta = παράθεση στο Ovidius in terra = εμπρ. επιρρ. προσδ. του τόπου
Pontica = επιθετικός προσδ. στο terra
Romam =επιρρ. προσδ. /κίνηση σε τόπο
plenae = κατηγορούμενο στο epistulae
querelarum = γενική του περιεχομένου στο plenae
adversam = επιθετικός προσδ. στο forunam
de incolis= εμπρ. επιρρ. της αναφοράς
gelida=επιθ. προσδ. στο terra poetam= αντικείμενο
epistulis= αφαιρετική του μέσου
contra iniuriam=εμπρ. επιρρ. του εναντίου
unica=επιθ. προσδ. στο Musa
amica=κατηγορούμενο Musa
poetae=γενική κτητική στο amica
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
exulo (1)-avi-atum- are / scriptito (1)-avi-atum-are /sum-fui-esse/ desidero (1)-avi-atum-are/ deploro(1)-avi-atum-are/ narro (1)-avi-atum-are / excrucio(1)-avi-atum-are/ repugno(1)-avi-atum-are.
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ-ΕΠΙΘΕΤΑ
Οvidius           poeta               amica               incola               barbarus
Ovidii(-i)         poetae             amicae             incolae             barbari
Ovidio             poetae              amicae             incolae             barbaro
Ovidium         poetam           amicam            incolam            barbarum
Ovidi               poeta               amica               incola               barbare
Ovidio             poeta               amica               incola               barbaro
-
poetae              amicae             incolae             barbari
-                      poetarum         amicarum         incolarum        barbarorum
-                       poetis               amicis              incolis              barbaris
-                       poetas              amicas             incolas             barbaros
-                       poetae              amicae             incolae             barbari
-                       poetis               amicis              incolis              barbaris

ΜΑΘΗΜΑ 2ο
ΔΙΔΩ ΚΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ
Ο Αινείας είναι γιος του Αγχίση. Η Τροία είναι η πατρίδα του Αινεία . Οι ΄Ελληνες πολιορκούν την Τροία και με δόλο την κυριεύουν . Ο Αινείας με τον Αγχίση, με το γιο του και με τους συντρόφους του ,πλέει προς την Ιταλία. Αλλά οι άνεμοι ταράζουν τη θάλασσα και παρασύρουν τον Αινεία στην Αφρική. Εκεί η Διδώ η βασίλισσα , ιδρύει καινούρια πατρίδα . Ο Αινείας αφηγείται από την αρχή στη βασίλισσα τις ενέδρες των Ελλήνων. Η βασίλισσα ερωτεύεται τον Αινεία και ο Αινείας (ερωτεύεται ) τη βασίλισσα. Τελικά , ο Αινείας πλέει προς την Ιταλία και η βασίλισσα ξεψυχά.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
filius=κατηγορούμενο στο Aeneas Anchisae=γενική κτητική στο filius
Aeneae=γενική κτητική στο patria
dolo=αφαιρετική του τρόπου
cum Anchisa=εμπρ. επιρρ. προσδ. της συνοδείας
ad Italiam=εμπρ. επιρρ. προσδ. της κατεύθυνσης
in Africam=εμπρ. επιρρ. προσδ. του τόπου
ibi=επιρρ. προσδ. του τόπου regina= παράθεση στο Dido
reginae= έμμεσο αντικείμενο στο renarrat
Graecorum=γενική υποκειμενική στο insidias
denique=επιρρ. προσδ. του χρόνου
regina=υποκείμενο στο exspirat
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
oppugno(1)-avi-atum-are / expugno(1)avi-atum-are / navigo(1)-avi-atum-are / turbo(1)-avi-atum-are /porto(1)-avi-atum-are / fundo(1)-avi-atum-are / renarro(1)-avi-atum-are /exspiro(1)-avi-atum-are
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
filius                socius              -                       patria               Dido  (γ’ κλίσης)
filii(-i)              socii                 -                       patriae             Didonis
filio                  socio                -                       patriae             Didoni
filium               socium             -                      patriam            Didonem
fili                    socie                -                         patria               Dido
filio                  socio                -                       patria               Didone
filii                   socii                 insidiae           patriae             -
filiorum          sociorum        insidiarum      patriarum         -
filiis                 sociis               insidiis             patriis              -
filios                socios              insidias            patrias              -
filii                   socii                 insidiae            patriae             -
filiis                 sociis               insidiis             patriis              -
ΜΑΘΗΜΑ 3ο
Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ
Ο Κηφέας και η Κασσιόπη έχουν κόρη την Ανδρομέδα. Η Κασσιόπη , υπερήφανη για την ομορφιά της, συγκρίνει τον εαυτό της με τις Νηρηίδες. Ο Ποσειδώνας οργισμένος, στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας θαλάσσιο κοίτος ,το οποίο αφανίζει τους κατοίκους. Το μαντείο απαντά στους κατοίκους : «στο θεό αρέσει βασιλικό σφάγιο για θυσία». Τότε ο Κηφέας δένει την Ανδρομέδα σε (ένα ) βράχο.Το κοίτος κινείται προσ την Ανδρομέδα. Ξαφνικά φτάνει πετώντας με τα φτερωτά του πέδιλα ο Περσέας . Βλέπει την κοπέλα και θαμπώνεται από την ομορφιά της (κοπέλας). Ο Περσέας σκοτώνει με το ακόντιο το κοίτος κι ελευθερώνει την Ανδρομέδα. Ο Κηφέας , η Κσσιόπη και οι κάτοικοι της Αιθιοπίας χαίρονται πολύ.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
filiam= κατηγορούμενο στο Andromedam superba=παράθεση στο Cassiope
forma= αφαιρετική της αιτίας
cum Nymphis=εμπρ. επιρρ. προσδ.της κοινωνίας/αντί αντικειμένου
iratus=κατηγορούμενο στο Νeptunus
deo=αντικείμενο στο placet
pennatis=αφαιρετική του μέσου/οργάνου forma=αφαιρετική της αιτίας
hasta=αφαιρετική του οργάνου
Aethiopiae=γενική κτητική στο incolae
valde=επιρρ. προσδιορ. του ποσού
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
habeo-habui- habitum-hab~ere (2) / comparo-avi-atum-are (1) / urgeo – ursi -(δεν έχει σουπίνο)-urg~ere(2) / noceo-nocui-nocitum-noc~ere (2) / respondeo-respondi-responsum-respond~ere(2) / placeo-placui-placitum-plac~ere(2) / adligo-avi-atum-are(1) / moveo-movui-motum-mov~ere(2) / advolo-avi-atum-are(1) / video-vidi-visum-videre(2) / stupeo-stupui- (δεν έχει σουπίνο)-stupere(2) / deleo-delevi-deletum-del~ere(2) / libero-avi-atum-are(1) / gaudeo-gavisus sum- (gavisum)-gaudere(2)
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
deleo
deles
delet
delemus
deletis
delent
MAΘΗΜΑ 4ο
ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ
Στους αρχαίους Ρωμαίους υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ομόνοια και πάρα πολύ μικρή πλεονεξία. Οι Ρωμαίοι στη λατρεία των θεών ήταν γεναιόδωροι , αλλά στο σπίτι φειδωλοί. Συναγωνίζονταν μεταξύ τους για τη δικαιοσύνη και φρόντιζαν την πατρίδα. Στον πόλεμο απομάκρυναν τους κινδύνους με την τόλμη τους κι ετοίμαζαν (αποκτούσαν) συμμαχίες με ευεργεσίες. Οι Συγκλητικοί φρόντιζαν για την πατρίδα. Σ’ αυτούς το σώμα από τα χρόνια ήταν αδύναμο, αλλά το πνεύμα χάρη στη σοφίας ήταν δυνατό.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
apud Romanos=εμπρ.επιρρ.προσδ. του τόπου in supliciis=εμπρ. επιρρ.προσδ. της αναφοράς
domi=επιρρ.προσδ. του τόπου
iustitia=αφαιρετική του μέσου
inter se=εμπρ.επιρρ.προσδ. της αλληλεγγ.

in bello=εμπρ.επιρρ.προσδ. του χρόνου audacia=αφαιρετική του τρόπου
beneficiis=αφαιρετική του μέσου
patriae=αντικείμενο στο
eis=δοτική προσωπική
ex annis=εμπρ. επιρρ.προσδ.της αιτίας
propter sapientiam=εμπρ. επιρρ. προσδ. της αιτίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
certo-avi-atum-are (1)  curo-avi-atum-are (1)  propulso-avi-atum-are (1)  paro-avi-atum-are (1)  consulto-avi-atum-are (1)
Η ΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ  IS-EA-ID
Ενικός Αριθμός                                 Πληθυντικός Αριθμός
Αρσ.    Θηλ.    Ουδ. Αρσ.                Θηλ.                Ουδ.
is          ea         id                                 ii (ei,i)              eae                   ea
eius      eius      eius                            eorum              earum              eorum
ei         ei         ei                                   eis (iis, is)        eis (iis, is)        eis (iis, is)
eum     eam      id                                 eos                   eas                   ea
-           -           -                                   -                       -                       -
eo        ea         eo                                 eis (iis, is)        eis (iis, is)        eis (iis, is)
ΜΑΘΗΜΑ 5ο
ΕΝΑΣ «ΛΑΤΡΗΣ» ΤΟΥ ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ
Ο Σίλιος Ιταλικός , ο επικός ποιητής, ήταν ένδοξος άνδρας. Τ 17 (δεκαεφτά ) βιβλία του για το δεύτερο Καρχηδονιακό πόλεμο είναι όμορφα. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του έμενε μόνιμα στην Καμπανία. Κατείχε πολλούς αγρούς σ’ εκείνους τους τόπους. Ο Σίλιος είχε ευαίσθητη ψυχή. Σπούδαζε τη δόξα του Βιργιλίου και περιέβαλλε με αγάπη το πνεύμα του. Τον τιμούσε , όπως το παιδί το δασκαλο . Το μνημείο του , που βρισκόταν στη Νεάπολη, το θεωρούσε ναό.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
poeta=παράθεση στο Silius eius=γενική του δημιουργού στο libri
de bello=εμπρ.επιρρ.προσδ.της αναφοράς
annis=εμπρ.επιρρ.προσδ.του χρόνου
Gloriae=αντικείμενο στο studebat
Vergili=γενική αντικειμενική στο gloriae eius=γενική κτητική στο ingenium
Neapoli=επιρρ, προσδ. του τόπου
pro templo=εμπρ. κατηγορούμενον στο monumentum
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
teneo-ui-ntum-ere(2) / studeo-ui -ere(2)  /foveo-vi-tum-ere(2) / honoro -avi-atum-are (1) / iaceo-ui-itum-ere (2) / habeo-ui-itum-ere (2)
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
vir                    liber                 locus                magister
viri                   libri                  loci                  magistri
viro                  libro                 loco                 magistro
virum               librum            locum              magistrum
vir                    liber                 loce                  magister
viro                  libro                 loco                 magistro
viri                   libri                  loci,loca           magistri
virorum          librorum        locorum           magistrorum
viris                 libris                locis                 magistris
viros                libros               locos,loca        magistros
viri                   libri                  loci,loca           magistri
viris                 libris                locis                 magistris
ΜΑΘΗΜΑ 6ο
ΟΙ ΝΟΜΟΙ
Στην πολιτεία αυτή, που τη στεριώνουν οι νόμοι, οι καλοί άνδρες πρόθυμα τηρούν  τους νόμους. Γιατί ο νόμος είναι το θεμέλιο της ελευθερίας , η πηγή της δικαιοσύνης. Το πνεύμα, η ψυχή , η σκέψη και η κρίση της πολιτείας βρίσκονται στους νόμους. ΄Οπως τα σώματά μας δεν υπάρχουν χωρίς το πνεύμα , έτσι και η πολιτεία δεν υπάρχει χωρίς το νόμο. Οι αρχές είναι υπηρέτες των νόμων, οι δικαστές είναι ερμηνευτές των νόμων και τέλος όλοι είμαστε υπηρέτες των νόμων. Γιατί έτσι μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ea= επιθετικός προσδ. στο civitate libertatis=γεν. αντικειμενική στο fundamentum
civitatis=γεν. κτητική στα mens, animus, consilium,sententia
sine mente=εμπρ. επιρρ. προσδ. της εξαίρεσης legum=γεν. αντικειμενική στα ministri interpretes , servi
servi=κατηγορούμενο στο omnes
esse=αντικείμενο στο possumus
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
contineo-tinui-tentum-tinere(2)  servo-avi-atum-are(1)  sto-avi-atum-are(1)  possum-potui-posse
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
civitas                          lex                   omnis               omne
civitatis                        legis                 omnis               omnis
civitati                         legi                  omni                omni
civitatem                   legem               omnem            omne
civitas                          lex                   omnis               omne
civitate                        lege                  omni                omni
civitaes                          leges                omnes              omnia
civitatum (-ium)        legum              omnium           omnium
civitatibus                   legibus             omnibus           omnibus
civitates                       leges                omnes              omnia
civitates                       leges                omnes              omnia
civitatibus                   legibus             omnibus           omnibus
ΜΑΘΗΜΑ 7ο
ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ
Ο Καίσαρας , εξαιτίας της έλλειψης δημητριακών εγκαθιστά τις λεγεώνες σε πολλά χειμερινά στρατόπεδα. Τις τέσσερις απ’ αυτές διατάζει να ξεχειμωνιάσουν στη χώρα των Νερβίων και τις τρεις διατάζει να παραμείνουν στη χώρα των Βέλγων. Διατάζει όλους τους διοικητές των λεγεώνων να φέρουν μέσα στο στρατόπεδό τους σιτάρι. Συμβουλεύει τους στρατιώτες με αυτά τα λόγια : « πληροφορούμε πως οι εχθροί πλησιάζουν. Οι ανιχνευτές μας αναγγέλλουν ότι αυτοί βρίσκονται κοντά. Οφείλετε να φυλάγεστε από τη δύναμη των εχθρών .Γιατί οι εχθροί συνηθίζουν να ορμούν από τους λόφους και μπορούν να πετύχουν τη σφαγή των στρατιωτών» (να κατασφάξουν τους στρατιώτες ).
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
frumenti=γεν.υποκειμενική στο inopiam ex quibus= εμπρ. επιρρ. προσδ. του διηρημένου όλου
omnes=κατηγορ.προσδ.στο legatos
adventare=αντικείμενο στο audio
eos=υποκείμενο στο esse hostium=γεν. κτητική στο vim
de collibus= εμπρ. επιρρ. προσδ. της απομάκρυνσης
militum=γεν. αντικ. στο caedem
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
conloco-avi-atum-are(1) / hiemo-avi-atum-are(1) / iubeo,iussi,iussum,iub~ere(2) / imbero-avi-atum-are(1) / remaneo,remansi,-,reman~ere(2)  / importo-avi-atum-are(1) /  admoneo-nui-nitum-~ere(2) / advento-avi-atum-are(1) / audio-ivi-itum-ire(4) / nuntio-avi-atumare(1)/caveo,cavi,cautum,cav~ere(2)/debeo,debui,debitum,deb~ere(2)  /advolo-avi-atum-are(1) / soleo, solitus sum, (solitum), solere(2) / perpetro-avi-atum-are(1)
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
legio                hostis               speculator
legionis            hosti                speculatoris
legioni             hosti                speculatori
legionem        hostem           speculatorem
legio                hostis               speculator
legione             hoste                speculatore
legiones           hostes              speculatores
legionum         hostium           speculatorum
legionibus        hostibus         speculatoribus
legiones           hostes              speculatores
legiones           hostes              speculatores
legionibus        hostibus           speculatoribus
ΜΑΘΗΜΑ 8ο
ΟΤΑΝ ΒΓΕΙΣ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ, ΠΑΡΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΜΟΛΥΒΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ
Ο Γάϊος Πλίνιος στέλνει τις ευχές του στο φίλο του Κορνήλιο Τάκιτο. Θα γελάσεις. Εγώ έπιασα τρία φοβερά αγριογούρουνα. « Ο ίδιος» ; Θα ρωτήσεις. Ο ίδιος. Καθόμουν δίπλα στα δίχτυα. Πλάι μου δε βρισκόταν κυνηγετική λόγχη , αλλά γραφίδα και πλάκες αλειμμένες με κερί. Σκεφτόμουν κάτι και το σημείωνα. Αν και είχα δίχτυα  άδεια ,  έιχα όμως τις πλάκες γεμάτες. Τα δάση και η μοναξιά είναι μεγάλα ερεθίσματα της σκέψης. ΄Οταν βγεις στο κυνήγι , μπορείς κι εσύ επίσης να πάρεις τις πλάκες. Θα δεις στα βουνά να περιπλανιέται όχι η ΄Αρτεμη, αλλά η Αθηνά. Υγείαινε ! (γειά σου !)
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
tres=επιθετικός προσδ. στο apros ad retia=ε.ε.π. του τόπου (πλησίον)
vacua=κατηγορούμενο στο retia
cogitationis=γεν. αντικ. στο incitamenta
in venationibus=ε.ε.π της κατάστασης tibi=δοτική προσωπική
Dianam – Minervam = υποκείμενα στο errare
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
rideo-risi-risum-ridere (2) / interrogo-interrogavi-interrogatum-interrogare (1) / sedeo-sedi-sessum-sedere (2) / cogito-avi-atum-are (1) / enoto-avi-atum-are (1) / adporto-adportavi-adportatum-adportare (1) / erro-erravi-erratum-errare (1)
ΕΠΙΘΕΤΑ Γ΄ ΚΛΙΣΗΣ
Αρσενικό    Θηλυκό Oυδέτερο
acer                  acris                 acre
acris                 acris                 acris
acri                  acri                  acri
acrem             acrem               acre
acris                acris                 acre
acri                 acri                  acri
acres                acres                acria
acrium             acrium             acrium
acribus             acribus             acribus
acres                acres                acria
acres                acres                acria
acribus             acribus             acribus
ΜΑΘΗΜΑ 9ο
Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ
Ο Ταρκύνιος ο Υπερήφανος, ο έβδομος και τελευταίος των βασιλιάδων, με αυτό τον τρόπο χάνει την εξουσία. Ο γιος του ο Σέξτος Ταρκύνιος προσβάλλει την τιμή της Λουκρητίας , της συζύγου του Κολλατίνου. Ο σύζυγος και ο πατέρας και ο Ιούνιος Βρούτος  τη βρίσκουν αυτή περίλυπη. Η γυναίκα αποκαλύπτει σ’ εκείνους την αδικία με δάκρυα στα μάτια και αυτοκτονεί μ’ ένα μαχαίρι. Ο Βρούτος βγάζει το μαχαίρι από το τραύμα με μεγάλο πόνο κι ετοιμάζεται να τιμωρήσει το έγκλημα. Ξεσηκώνει το λαό και αφαιρεί από τον Ταρκύνιο την εξουσία. Ελεύθερος πια ο Ρωμαϊκός λαός αποφασίζει να εκλέξει δυο υπάτους , τον Ιούνιο Βρούτο και τον Ταρκύνιο Κολλατίνο.
ΣΥΝΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
septimus=παράθεση στο T.Superbus regum=γεν διαιρετική στο ultimus
modo=αφαιρετική του τρόπου
Lucretiae=γεν. κτητική στο pudicitiam
cum lacrimis=ε.ε.π. της συνοδείας
cultro=αφαιρετική του οργάνου
ex vulnere=ε.ε.π της απομάκρυνσης Tarquinio=έμμεσο αντικείμ. στο adimit
liber= κατηγορούμενο στο populus
Iunium Brutum – Tarqunium Collatinum=
επεξηγήσεις στο consules
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
perdo-perdidi-perditum-perdere (3) / laedo-laesi-laesum-laedere (3) / invenio-inveni-inventum-inven~ire (4) /aperio-aperui-aperitum-aper~ire (4) / interficio-interfeci-interfectum-interficere (3) / extraho-extraxi-extractum-extrahere (3) / punio-punivi (punii)-punitum-pun~ire (4) / paro-paravi-paratum-par~are (1) / concito-concitavi-concitatum-concit~are (1) / adimo-ademi-ademptum-adimere (3) / deligo-delegi-delectum-deligere (3) / constituo-constitui-constitutum-constituere (3)
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
rex                   uxor                 pater                culter               consul
regis                 uxoris              patris               cultri                consulis
regi                  uxori                patri                 cultro               consuli
regem             uxorem           patrem             cultrum           consulem
rex                   uxor                 pater                culter               consul
rege                 uxore               patre                cultro               consule
reges                uxores              patres               cultri                consules
regum             uxorum            patrum             cultrorum       consulum
regibus             uxoribus          patribus           cultris              consilibus
reges                uxores              patres               cultros             consules
reges                uxores              patres               cultri                consules
regibus             uxoribus          patribus           cultris              consulibus
ΜΑΘΗΜΑ 10ο
Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑ
Ο Αινείας θα διεξάγει φοβερό πόλεμο στην Ιταλία.Θα συντρίψει άγριους λαούς,θα επιβάλλει τα ήθη του και θα κτίσει τείχη (πόλεις). Εσύ τον Αινεία θα τον αποθεώσεις (θα τον φέρεις στον ουρανό) . Μετά, ο ΄Ιουλος , ο γιος του Αινεία, θα μεταφέρει το βασίλειο από το Λαβίνιο και θα ιδρύσει την ΄ Αλμπα Λόνγκα. ΄Επειτα από τριάντα χρόνια η Ιλία θα γεννήσει δυο γιους , το Ρωμύλο και το Ρώμο, τους οποίους θ’ αναθρέψει μια λύκαινα. Ο Ρωμύλος θα κτίσει τα τείχη του ΄Αρη και θα δώσει στους Ρωμαίους το όνομά του. Στους Ρωμαίους θα υπάρχει βασίλειο χωρίς τέλος. Ο Αύγουστος Καίσαρας, καταγόμενος από τον ΄Ιουλο , θα κλείσει τις πόρτες του Πολέμου και θα ξαναφέρει το βασίλειο του Κρόνου. Αυτόν εσύ , όπως τον Αινεία, θα τον υποδεχτείς στον ουρανό.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ingens=επιθ. προσδ. στο Aeneas eis=έμμεσο αντικείμενο στο imponet
ad caelum=ε.ε.π. του τόπου
post annos=ε.ε.π. του χρόνου
de nomine=ε.ε.π της προέλευσης Romanis=δοτική προσωπική κτητική
ortus=παράθεση στο Caesar Augustus
Belli=γεν. κτητική στο portas
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
gero-gessi-gestum-gerere (3) / contundo-contudi-contusum-contundere (3) / impono-imposui-impositum-imponere (3) / condo-condidi-conditum-condere (3) / fero-tuli-latum-ferre / munio-munivi (-ii)-munitum-munire (4) / pario-peperi-partum-parere (3) /nutrio-nutrivi (-ii)-nutritum-nutr~ire (4) / apello-apellavi-apellatum-apellare (1) / claudo-clausi-clausum-claudere (3) / restituo-restitui-restitutum-restituere (3)
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ
(1)                                (3)                    (4)
apellabo                       geram              muniam
apellabis                      geres                munies
apellabit                       geret                muniet
apellabimus                geremus           muniemus
apellabitis                    geretis              munietis
apellabunt                    gerent              munient
ΜΑΘΗΜΑ 11ο
Η ΡΩΜΗ ΚΑΙ Η ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ
Ο Αννίβας, ο Καρχηδόνιος στρατηγός, σε ηλικία είκοσι έξι χρόνων , νίκησε στον πόλεμο όλα τα έθνη της Ισπανίας και κυρίευσε με βία το Σαγούντο. ΄Επειτα τις ΄Αλπεις ,οι οποίες χωρίζουν την Ιταλία από τη Γαλατία ,τις πέρασε με ελέφαντες. ΄Οταν βρέθηκε  στην Ιταλία , κοντά στον Τίκινο (ποταμό), στον Τρεβία , στη (λίμνη) Τρασιμένη και στις Κάννες , κατατρόπωσε τις ρωμαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις και τις εξολόθρευσε. Ο Ρωμαϊκός λαός έντρομος πληροφορήθηκε τη σφαγή των Καννών. Στο Φαλερνό Αγρό ο Αννίβας ξέφυγε από την ενέδρα του Φάβιου Μάξιμου . Αφού συμπλήρωσε 14 χρόνια στην Ιταλία , οι Καρχηδόνιοι τον ανακάλεσαν στην Αφρική. Εκεί ο Αννίβας μάταια επιθύμησε να τελειώσει τον πόλεμο εναντίον των Ρωμαίων. Τελικά έδωσε μάχη με Πόπλιο Σκιπίωνα κοντά στη Ζάμα , αλλά οι Ρωμαίοι κέρδισαν τη νίκη.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
dux=παράθεση στο Hannibal bello=αφαιρετική της αναφοράς/τρόπου
vi=αφαιρετική του τρόπου
cum elephantis= ε.ε.π της συνοδείας
ubi … fuit=δευτερ. χρονική πρόταση cum Romanis=ε.ε.π της εναντίωσης
ftustra=επιρρ. προσδ. του τρόπου
victoriam=αντικείμενο στο reportaverunt
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
supero-superavi-superatum-superare (1) / seiungo-seiunxi-seiunctum-seiungere (3) / transeo-transii-transitum-transire (4) / profligo-profligavi-profligatum-profligare (1) / expedio-expedivi-expeditum-expedire (4) / compleo-complevi-completum-complere (2) / revoco-avi-atum-are (1) / compono-composui-comopsitum-componere (3) / cupio-cupivi-cupitum-cupere (3) / dimico-avi-atum-are (1) / reporto-avi-atum-are (1)
ΜΑΘΗΜΑ 12ο
Ο ΥΠΑΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ
Στο Λεύκιο Αιμίλιο Παύλο , ύπατο  για δεύτερη φορά, έλαχε να διεξαγάγει τον πόλεμο εναντίον του βασιλιά Περσέα. ΄Οταν επέστρεψε στο σπίτι του κατά το βραδάκι , η κορούλα του η Τέρτια , η οποία ήταν τότε πάρα πολύ μικρή , έτρεξε στην αγκαλιά του πατέρα της. Ο πατέρας φίλησε την κόρη, αλλά παρατήρησε πως αυτή ήταν λιγάκι θλιμμένη. «Τί είναι Τέρτιά μου;» Είπε. « Γιατί είσαι θλιμμένη ; Τί σου συμβαίνει» ; «Πατέρα μου» , απάντησε εκείνη, «ο Περσέας χάθηκε». Γιατί είχε χαθεί (πεθάνει) το σκυλάκι μ’ αυτό το όνομα , το οποίο η κόρη αγαπούσε πολύ. Τότε ο παρέρας είπε στην Τέρτια : «το δέχομαι ως οιωνό».΄Ετσι , από ένα τυχαίο λόγο προγεύτηκε νοερά την ελπίδα ενός περίλαμπρου θριάμβου.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Paulo=δοτική προσωπική filiola=παράθεση στο Tertia
filiae=έμμεσο αντικείμενο στο dedit
eam=υποκείμενο στο esse
tristiculam=κατηγορούμενο στο eam
mea=επιθ. προσδ. στο tibi=δοτική προσωπική
nomine=αφαιρετική της ιδιότητας
ex dicto=ε.ε.π της αιτίας
animo=αφαιρετική του τρόπου
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
gero-gessi-gestum-gerere (3) / obtingit-obtigit-obtingere ( 3) /redeo-redii-reditum-redire (4) / curro-cucurri-cursum-currere (3) / do-dedi-datum-dare (1) / animadverto-animadverti-animaversum-animadvertere (3) / accido-accidi-accidere (3) / respondeo-respondi-responsum-respondere (2) / pereo -perii (-ivi)-peritum-perire (4) / amo-amavi- amatum-amare (1) / dico-dixi-dctum-dicere (3) / accipio-accepi-acceptum-accipere (3) / praesumo-praesumpsi-praesumptum-praesumere (3)
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ Γ΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
periv-i              praesumps-i                 accid-i             cucurr-i
periv-isti          praesumps-isti             accid-isti        cucurr-isti
periv-it             praesumps-it                accid-it            cucurr-it
periv-imus       praesumps-imus         accid-imus     cucurr-imus
periv-istis         praesumps-istis         accid-istis        cucurr-istis
periv-erunt      praesumps-erunt       accid-erunt      cucurr-erunt
ΜΑΘΗΜΑ 13ο
ΠΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ
Ο Σουλπίκιος Γάλλος ήταν ύπαρχος του Λεύκιου Αιμίλιου Παύλου, που διεξήγε τον πόλεμο εναντίον του βασιλιά Περσέα. Στη διάρκεια μιας ξάστερης νύχτας, ξαφνικά η Σελήνη χάθηκε (έγινε έκλειψη). Από το ξαφνικό παράξενο θέαμα, τρόμος κατέλαβε τις ψυχές των στρατιωτών και ο στρατός έχασε την αυτοπεποίθησή του (το ηθικό του). Τότε ο Σουλπίκιος Γάλλος μίλησε για τη φύση του ουρανού και τη στάση και τις κινήσεις των αστεριών και της Σελήνης, και μ’ αυτό τον τρόπο έστειλε το στρατό στη μάχη με αναπτερωμένο το ηθικό. ΄Ετσι οι ελευθέριες τέχνες άνοιξαν το δρόμο για εκείνη την περίλαμπρη νίκη του Παύλου. Επειδή εκείνος είχε νικήσει το φόβο του Ρωμαϊκού στρατού , ο στρατηγός μπόρεσε να νικήσει τους αντιπάλους.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
adversus Persen=ε.ε.π του εναντίου nocte=αφαιρετική του χρόνου
ob monstrum=ε.ε.π. της αιτίας
de ratione=ε.ε.π. της αναφοράς
caeli=γενική κτητική στο ratione
stellarum- lunae=γεν. υποκ. στο statu alacrem=κατηγορούμενο στο exercitum
illam=κατηγορ. προσδ. στο victoriam
exercitus=γεν. υποκειμενική στο metum
adversarios=αντικείμενο στο vincere
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
deficio-defeci-defectum-deficere (3) / invado-invasi-invasum-invadere (3) / amitto-amisi-amissum-amittere (3) / disputo-disputavi-disputatum-disputare (1) / mitto-misi-missum-mittere (3) / vinco-vici-victum-vincere (3)/ possum-potui-posse
Oριστική Ενεργητικού Παρακειμένου
fueram             amaveram        deleveram        legeram            audiveram
fueras              amaveras            deleveras         legeras             audiveras
fuerat               amaverat            deleverat         legerat             audiverat
fueramus         amaveramus     deleveramus    legeramus      audiveramus
fueratis             amaveratis       deleveratis       legeratis           audiveratis
fuerant             amaverant        deleverant       legerant           audiverant
Δ“ Κλίση Ουσιαστικών
Aρσενικά Ουδέτερα
metus               metus                           cornu               cornua
metus               metuum                       cornus              cornuum
metui               metibus                        cornu               cornibus
metum             metus                           cornu               cornua
metus               metus                           cornu               cornua
metu                metibus                        cornu               cornibus
MAΘΗΜΑ 14ο
ΕΝΑ ΦΟΒΕΡΟ ΟΝΕΙΡΟ
Μετά τον πόλεμο στο ΄Ακτιο, ο Κάσσιος από την Πάρμα, που ήταν (ανήκε) στο στρατό του Μάρκου Αντωνίου, κατέφυγε στην Αθήνα. Εκεί, μόλις είχε παραδώσει την ταραγμένη ψυχή του στον ύπνο, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε σ’ αυτόν μια φοβερή μορφή. Νόμισε ότι ερχόταν προς αυτόν άνθρωπος με πελώριο ανάστημα και με βρώμικο πρόσωπο, όμοιος με το είδωλο νεκρού. Μόλις τον αντίκρυσε ο Κάσσιος, τον κατέλαβε ο φόβος και επιθύμησε να μάθει το όνομά του. Εκείνος απάντησε πως ήταν ο Πλούτωνας. Τότε ο τρόμος συντάραξε τον Κάσσιο και τον ξύπνησε από τον ύπνο. Ο Κάσσιος φώναξε τους υπηρέτες και τους ρώτησε για τον άνθρωπο. Εκείνοι δεν είχαν δει κανένα. Ο Κάσσιος για δεύτερη φορά παραδόθηκε στον ύπνο και ονειρεύτηκε την ίδια μορφή. Μετά από μερικές μέρες η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσε την αξιοπιστία του ονείρου. Γιατί ο Οκταβιανός του επέβαλε τη θανατική ποινή.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
post bellum=ε.ε.π. του χρόνου Athenas=αιτιατική του τόπου
ei=έμμεσο αντικείμενο στο apparuit
magnitudinis=γεν. της ιδιότ. στο hominem
facie=αφαιρετική του τρόπου
effigiei=δοτική αντικειμεν. στο similem
somno=έμμεσο αντικείμενο στο dedit de homine=ε.ε.π. της αναφοράς
ipsa=κατηγορημ. προσδ. στο res
somnii=γεν. υποκειμεν. στο fidem
supplicio=αφαιρετική του τρόπου
capitis=γεν. της ποινής στο supplicio
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
confugio-confugi-confugitum-confugere (3) / sum-fui-esse / do-dedi-datum-dare (1) /apareo-aparui-aparitum-aparere (2) / existimo-existimavi-existimatum-existimare (1)/ venio-veni-ventum-venire (4) /aspicio-aspexi-aspectum-aspicere (3) /concipio-concepi-conceptum-concipere (3) / cupio-cupivi-cupitum-cupere (3) /respondeo-respondi-responsum-respondere (2) /concutio-concussi-concussum-concutere (3) /excito-excitavi-excitatum-excitare (1) /interrogo-interrogavi-interrogatum-interrogare (1) / somnio-somniavi-smniatum-somniare (1) / confirmo -confirmavi-confirmatum -confirmare (1) / afficio-affeci-affectum-afficere (3)
Ε” ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
Ενικ.   Πληθ. Ενικ.   Πληθ.
dies      dies                              res        res
diei      dierum                         rei        rerum
diei      diebus                          rei        rebus
diem    dies                              rem      res
dies      dies                              res        res
die       diebus                          re         rebus
* Τα υπόλοιπα ουσιαστικά της πέμπτης κλίσης δεν έχουν πλήρη ενικό και πληθυντικό αριθμό
ΜΑΘΗΜΑ 15ο
ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
Ολόκληρη η ζωή των Γερμανών περιορίζεται στο κυνήγι και στη σπουδή των στρατιωτικών πραγμάτων. Οι Γερμανοί δεν ασχολούνται με τη γεωργία. Τρέφονται με γάλα , τυρί και κρέας . Στους πάρα πολύ παγωμένους τόπους φορούν μόνο δέρματα και πλένονται στα ποτάμια. ΄Οταν η χώρα τους διεξάγει πόλεμο , εκλέγονται άρχοντες με εξουσία ζωής και θανάτου. Στις ιππομαχίες συχνά πηδούν από τα άλογα και μάχονται με τα πόδια . Η χρήση της σέλας θεωρείται πράγμα αισχρό και μαλθακό. Δεν επιτρέπουν να εισάγεται κρασί σ’ αυτούς από τους εμπόρους, επειδή εξαιτίας αυτού , όπως πιστεύουν , οι άνθρωποι γίνονται μαλθακοί και εκθηλύνονται.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
omnis=κατηγορημ. προσδ. στο vita Germanorum=γεν. υποκειμεν. στο vita
rei=γεν. αντικειμενική στο studiis
agriculturae=αντικείμενο στο student
solum=επιρρ. προσδ. του ποσού
vitae- necis=γεν. αντικειμεν. στο potestate
equestribus=επιθ. προσδ. στο proeliis pedibus=αφαιρετική του οργάνου
ephippiorum=γεν. αντικειμεν. στο usus
res=κατηγορούμενο στο habetur
ad se=ε.ε.π της κατεύθυνσης
re=αφαιρετική της αιτίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
consisto-constiti-consistere (3) / studeo-studui-studere (2) / nutrio-nutrivi-nutritum-nutrire (4) / habeo-habui-habitum-habere (2) / lavo-lavi-lautum-lavare (1) / gero-gessi-gestum-gerere (3) / creo-creavi-creatum-creare (1) / desilio- desilui-desilire (4) / proelior-proeliatus sum-proeliari (1 αποθετικό ) /importo-importavi-importatum-importare (1) / sino-sivi-stum-sinere (3) / arbitror-arbitratus sum -arbitrari (1 αποθετικό ) / remollesco-remollescere (3) / effemino-effeminavi-effeminatum-effeminare (1)
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ
A’                    B’                    Γ“                     Δ
proelior            habeor             geror                nutrior
proeliaris          haberis           gereris              nutriris
proeliatur         habetur          geritur              nutritur
proeliamur       habemur        gerimur            nutrimur
proeliamini      habemini        gerimini           nutrimini
proeliantur       habentur        geruntur           nutriuntur
ΜΑΘΗΜΑ 16ο
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ
Αφού οι στρατιώτες μας έριξαν τα ακόντια εναντίον των εχθρών , μάχονταν με τα ξίφη . Ξαφνικά στα νώτα (μας) διακρίνεται το ιππικό. Οι κοόρτεις πλησιάζουν. Οι εχθροί στρέφουν τα νώτα (τους ) και φεύγουν. Οι ιππείς τους επιτίθενται. Γίνεται μεγάλη σφαγή. Ο Σεδούλιος , αρχηγός και ηγεμόνας των Λεμοβίκων , σκοτώνεται. Ο αρχηγός των Αβέρνων συλλαμβάνεται ζωντανός κατά τη φυγή. Εβδομήντα τέσσερις στρατιωτικές σημαίες παραδίδονται στον Καίσαρα. Μεγάλος αριθμός εχθρών συλλαμβάνεται και εκτελείται. Οι υπόλοιποι μετά τη φυγή διασκορπίζονται στις επικράτειές τους. Την επόμενη μέρα (οι Γαλάτες) στέλνουν απεσταλμένους στον Καίσαρα. Ο Καίσαρας διατάζει να παραδώσουν τα όπλα και να οδηγήσουν μπροστά (του ) τους αρχηγούς (τους).Ο ίδιος πήρε θέση μπροστά στο στρατόπεδο . (Οι Γαλάτες) οδηγούν τους αρχηγούς (τους ) εκεί. Ο Βερκιγγετόριγας παραδίδεται και τα όπλα καταθέτονται.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
postqam…miserunt=δευτ. χρονική πρότ. gladiis=αφαιρετική του οργάνου
Lemovicum=γεν. αντικ. στα dux-princeps
hostium=γεν. διαιρετική στο numerus
ex fuga=ε.ε.π. του χρόνου tradi=αντικείμενο στο iubet
eo=επιρρ. προσδ. του τόπου
arma=υποκείμενο στο proiciuntur
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
mitto-misi-misum-mittere (3) / cerno-crevi-cretum-cernere (3) / appropinquo-avi-atum-are (1) / fugio-fugi-fugitum-fugere (3) / occurro-occurri (occucurri)-occursum-occurrere (3) / fio-factus sum-fieri (ημιαποθετικό 3) / οccido-occidi-occisum-occidere (3) / comprehendo-comprehendi-comprehensum-comprehendere (3) / refero-retuli-relatum-referre (3) / discedo-discessi-discessum-discedere (3) / trado-tradidi-traditum-tradere (3) / produco-produxi-productum-producere (3) / dedo-dedidi-deditum-dedere (3) / proicio-proieci-proiectum-proicere (3) / consido-consedi-consessum-considere (3)
EΝΕΣΤΩΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤ. ΦΩΝΗΣ Γ΄ΚΑΙ Δ΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
Ενεστώτας                                         Μέλλοντας
Γ΄                    Δ΄                                Γ΄                    Δ΄
legor                audior                          legar                audiar
legeris              audiris                         legeris              audieris
legitur              auditur                         legetur             audietur
legimur            audimur                       legemur           audiemur
legimini           audimini                      legemini           audiemini
leguntur           audiuntur                     legentur           audientur
ΜΑΘΗΜΑ 17ο
ΦΟΒΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ
Μεγάλος φόβος κατέλαβε το στρατό από τις διαδόσεις των Γαλατών και των εμπόρων , οι οποίοι διακήρυσσαν ότι οι Γερμανοί είχαν φοβερή σωματική διάπλαση και απίστευτη ανδρεία. ΄Αλλοι προβάλλοντας ο καθένας και μια δικαιολογία, ήθελαν να φύγουν. Μερικοί παρέμεναν σπρωγμένοι από ντροπή. Αυτοί δεν μπορούσαν να προσποιηθούν , ούτε να κρατήσουν τα δάκρυά τους . Κρυμμένοι στις σκηνές , είτε παραπονιόντουσαν για τη μοίρα τους , είτε θρηνούσαν για τον κοινό κίνδυνο μαζί με τους φίλους τους. Σ’ όλο το στρατόπεδο υπέγραφαν και σφράγιζαν τις διαθήκες (τους). Από τις διαδόσεις αυτών και από το φόβο ταράζονταν σιγά- σιγά και αυτοί που θεωρούνταν έμπειροι στα στρατιωτικά θέματα.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ex vocibus=ε.ε.π της αιτίας de causa=ε.ε.π της αιτίας
adducti=αιτιολογική μετοχή
abditi=χρονική μετοχή
totis=κατηγορημ. προσδ. στο castris horum=γεν . υποκειμ. στο vocibus
timore=αφαιρετική της αιτίας
militaris=γεν. αντικειμενική στο rei
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
occupo-occupavi-occupatum-occupare (1) / praedico-avi-atum-are (1) / adduco-adduxi-adductum-adducere (3) / fingo-finxi-finctum-fingere (3) / abdo-abdidi-abditum-abdere (3) / queror-questus sum-queri (αποθετικό 3) / miseror-miseratus sum-miserari (αποθετικό 1) / οbsingo-avi-atum-are (1) / perturbo-avi-atum-are (1)
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ
Α΄                            Β΄                                 Γ΄                     Δ΄
amabar             delebar                        legebar             audiebar
amabaris          delebaris                     legebaris          audiebaris
amabatur         delebatur                     legebatur         audiebatur
amabamur        delebamur                 legebamur        audiebamur
amabamini       delebamini                 legebamini       audiebamini
amabantur       delebantur                   legebantur       audiebantur
ΜΑΘΗΜΑ 18ο
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Λέγεται ότι ο Ηρακλής οδήγησε τα βόδια του Γηρυόνη από την Ισπανία σ’ αυτόν τον τόπο , όπου αργότερα ο Ρωμύλος έχτισε τη Ρώμη. Λέγεται ότι ο Ηρακλής ξεκούρασε τα βόδια κοντά στον Τίβερη ποταμό και ότι ο ίδιος , επειδή ήταν κουρασμένος από το δρόμο, κοιμήθηκε εκεί. Τότε ο Κάκος ο βοσκός, έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις (του) , έσυρε από τις ουρές κάποια βόδια στη σπηλιά στραμμέμα ανάποδα. ΄Οταν ο Ηρακλής , αφού σηκώθηκε από τον ύπνο, είδε το κοπάδι και κατάλαβε ότι ένα μέρος έλειπε, κατευθύνθηκε προς την πιο κοντινή σπηλιά. Αλλά όταν είδε ότι τα ίχνη των βοδιών ήταν στραμμένα προς τα έξω , επειδή μπερδεύτηκε , άρχισε να απομακρύνει το κοπάδι από τον εχθρικό τόπο. Τότε ο Κάκος προσπάθησε να τον εμποδίσει με τη βία , αλλά ο Ηρακλής τον σκότωσε με το ρόπαλό του.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
de via=ε.επ της αιτίας fessus=αιτιολογική μετοχή
fretus=επιρρηματικό κατηγορ. στο Cacus
cαudis=αφαιρετική του μέσου/οργάνου
excitatus=χρονική μετοχή
boum=γεν.κτητ./δημιουργού στο vestigia versa=κατηγορημ. μετοχή στο vestigia
confusus=αιτιολογική μετοχή
vi=αφαιρετική του τρόπου
clava=αφαιρετική του οργάνου
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
adduco-adduxi-adductum-adducere (3) / dico-dixi-dictum-dicere (3) / condo-condidi-conditum-condere (3) / reficio-refeci-refectum-reficere (3) / fero-tuli-latum-ferre (3) / dormio-dormivi-dormitum-dormire (4) / traho-traxi-tractum-trahere (3) / aspicio-aspexi-aspectum-aspicere (3) / sentio-sensi-sensum-sentire (4) / absum-afui-abesse / pergo-perrexi-perrectum-pergere (3) / confundo-confudi-confusum-confundere (3) / amoveo-amovi-amotum-amovere (2) / converto-converti-conversum-convertere (3) / prohibeo-prohibui-prohibitum-prohibere (2) / conor-conatus sum-conari (1 αποθετικό)
Η ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ QUIDAM-QAEDAM-QUODDAM
quidam                        quaedam          quoddam
cuiusdam                    cuiusdam         cuiusdam
cuidam                        cuidam              cuidam
quendam                     quandam         quoddam
-                                       -                       -
quodam                       quadam           quodam
quidam                        quaedam          quaedam
quorundam                quarundam      quorundam
quibusdam                 quibusdam       quibusdam
quosdam                     quasdam          quaedam
-                                      -                       -
quibusdam                 quibusdam       quibusdam

ΜΑΘΗΜΑ 19ο
Η ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΙΛΙΝΑ
΄Οταν ήταν ύπατοι ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας και ο Γάιος Αντώνιος , ο Λεύκιος Σέργιος Κατιλίνας , άνδρας από πολύ αριστοκρατική γενιά, αλλά με πολύ διεστραμμένο χαρακτήρα , συνομώτησε εναντίον της πολιτείαςΤον είχαν ακολουθήσει κάποιοι ένδοξοι ,αλλά αχρείοι άνδρες. Ο Κικέρωνας έδιωξε τον Κατιλίνα από τη Ρώμη . Οι σύντροφοί του συνελήφθησαν και στραγγαλίστηκαν στη φυλακή . Ο ίδιος ο Κατιλίνας με το στρατό του νικήθηκε σε μάχη από τον Αντώνιο , τον άλλο ύπατο και σκοτώθηκε. Ο Γάιος Σαλλούστιος αναφέρει ότι πολλοί ακόμη Ρωμαίοι σκοτώθηκαν στην ίδια πολύ φονική (αιματηρότατη) μάχη και ότι πολλοί εξάλλου τραυματίστηκαν.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Cicerone-Antonio=αφ. ιδόμορφη  χρόνου consulibus = κατηγορ. προσδ. στα Cicerone-Antonio
a Cicerone=ε.ε.π του ποιητικού αιτίου
ab Antonio=ε.ε.π. του ποιητικού αιτίου
cum exercitu=ε.ε.π της συνοδείας proelio=αφαιρετική του μέσου
victus=χρονική μετοχή
eadem=κατηγ. προσδ. στο pugna
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
coniuro-coniuravi-coniuratum-coniurare (1) / consequor-consecutus sum-consequi (3 αποθετικό) / expello-expulsi-expulsum-expellere (3) / deprehendo-deprehendi-deprehensum-deprehendere (3) / strangulo-strangulavi-strangulatum-strangulare (1) / trado-tradidi-traditum-tradere (3) / interficio-interfeci-interfectum-interficere (3) / occido-occidi-occisum-occidere (3) / vulnero-vulneravi-vulneratum-vulnerare (1)
ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ,ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ,ΣΥΝΤΕΛ.ΜΕΛΛ.
Παρακείμενος            Υπερσυντέλικος        Συντελεσμένος Μέλλ.
expulsus sum                  expulsus eram                  expulsus ero
expulsus es                      expulsus eras                   expulsus eris
expulsus est                     expulsus erat                   expulsus erit
expulsi sumus                 expulsi eramus                expulsi erimus
expulsi estis                      expulsi eratis                   expulsi eritis
expulsi sunt                      expulsi erant                    expulsi erunt
ΜΑΘΗΜΑ 20ο
ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΙΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Ή ΠΩΣ Ο ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
Σε ηλικία πενήντα χρονών ο Κλαύδιος κατέλαβε την εξουσία χάρη σε κάποιο παράδοξο τυχαίο γεγονός. ΄Οταν τον έδιωξαν οι δολοφόνοι του Καλιγούλα , είχε αποσυρθεί σε θερινή κατοικία , που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα , επειδή τρομοκρατήθηκε από τα νέα της σφαγής, σύρθηκε στο πιο κοντινό λιακωτό και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρέμονταν στην πόρτα. ΄Ενας στρατιώτης που έτρεχε εδώ κι εκεί παρατήρησε τα πόδια του. Τον αναγνώρισε να κρύβεται . Αφού τον τράβηξε έξω , τον προσαγόρευσε αυτοκράτορα. Από εκεί τον οδήγησε στους στρατιώτες του. Αυτοί τον μετέφεραν στο στρατόπεδο λυπημένο και έντρομο , ενώ το πλήθος που τον συναντούσε τον λυπόταν σαν να επρόκειτο να πεθάνει. Την επόμενη μέρα ο Κλαύδιος ανακηρύχτηκε αυτοκράτορας.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
aetatis=γεν. διαιρετική στο anno mirabili=επιθ. προσδ. στο casu
cui=δοτική προσωπική κτητική
rumore=αφαιρετική της αιτίας
caedis=γεν. αντικ. στο rumore
foribus=αντκείμενο στο praetenta extractum=χρονική μετοχή
ab his=ε.ε.π. του ποιητικού αιτίου
dum…miseratur=δυτερ. χρονική πρόταση
moriturum=χρονική μετοχή
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΑ
capio -cepi -captum capere (3) / excludo-exclusi-exclusum-excludere (3) / recedo-recessi-recessum-recedere (3) / exterreo-exterrui-exterritum-exterrere (2) / prorepo-prorepsi-prorepsum-prorepepere (3) / praetendo-praetendi-praetentum-praetendere (3) / discurro-discurri (discucurri)-discursum-discurrere (3) / lateo-latui-latere (2) / adgnosco -adgnovi-adgnitum-adgnoscere (3) / saluto-salutavi-salutatum-salutare (1) / defero-detuli-delatum-deferre (3) / morior-mortuus sum -mori (3 αποθετικό) / miseror-miseratus sum-miserari (1 αποθετικό)
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤ. ΦΩΝΗΣ     ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤ. ΦΩΝΗΣ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ              ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ama-ns                                                             ama-re                         amav-isse
dele-ns                                                             dele-re                         delev-isse
lege-ns                                                             leg-ere                         leg-isse
audie-ns                                                           aud-ire                         audiv-isse
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
amat-urus,-ura,-urum                                      amat-urum,-uram,-urum,-uros,-uras,-ura
delet-urus,-ura,-urum                                      esse
lect-urus,-ura,-urum                                         delet-urum,-uram,-urum,-uros,-uras,ura
audit-urus,-ura,-urum                                      esse κ.τ.λ.