Σάββατο, 3 Αυγούστου 2013

Αλλαγές στο σύστημα των Πανελληνίων

Αλλάγες έρχονται από τη νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές των τάξεων Α'-Γ ' Λυκείου.Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας επιστρέφουμε στις Δέσμες για να ξεφύγουμε από το σύστημα της παπαγαλίας ( κυρίως για τους μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης ).Πλέον αντί για 6 μαθήματα οι μαθητές θα εξετάζονται σε 4 μαθήματα.Από την Α Λυκείου μέχρι & τη Γ Λυκείου θα δίνουν προαγωγικές εξετάσεις τα παιδιά σε στυλ πανελληνίων & θα μετριέται ο βαθμός τους μαζί με τις τελικές εξετάσεις ( ουσιαστικά 4 φορές θα δίνουν πανελληνίες ).
Πιο αναλυτικά:
A Λυκείου-> θα διδάσκονται τα : Eλληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία ( 9 ώρες ),Μαθηματικά ( 5 ώρες ),Φυσικές Επιστήμες ( 6 ώρες ),Πολιτική Παιδεία ( 3 ώρες ),και από 2 ώρες Θρησκευτικά,Ιστορία,Ξένη Γλώσσα,Φυσική Αγωγή & Ερευνητική Εργασία.Θα έχουν επίσης ένα 2 ώρο δώρο σε μάθημα επιλογής (πληροφορική,διαχείριη πόρων,πολιτισμός)
Β Λυκείου-> Για όλους τους μαθητές η διδασκαλία θα είναι στις 30 ώρες στο κοινό πρόγραμμα, άλλες 5 ώρες για μαθήματα κατεύθυνσης ,Αρχαία,Λατινικά( θεωρητική),Μαθηματικά & Φυσική ( θετική & τεχνολογική)
Γ Λυκείου->Από τις 35 ώρες οι 12 θα είναι για τα γενικής παιδείας μαθήματα.Οι υπόλοιπες θα είναι ανάλογα με την κατεύθυνση με 3 κύκλους: Τομέας ανθρωπιστικών σπουδών Αρχαία-Ιστορία-Λατινικά,Τομέας θετικών σπουδών Μαθηματικά-Φυσική-Χημεία,Τομέας οικονομικών,πολιτικών & κοινωνικών σπουδών Μαθηματικά-Οικονομία-Ιστορία-Αρχές Φυσικών Επιστημών Οργάνωσης & Λειτουργίας της Πολιτείας.
Τέλος,ο υπουργός παιδείας ξαναεπαναφέρει τη βάση του 10.
Το σίγουρο είναι ότι πλέον το σύστημα αλλάζει ριζικά & αναμένουμε τα αποτελέσματα αποτυχίας ή επιτυχίας.Εγώ ως φιλόλογος θεωρώ ότι δε πρέπει να αλλάζουμε το σύστημα συνέχεια θα έπρεπε να έχουμε ένα μόνο & μάλιστα να πάρουμε κάποιο συγκεκριμένο από το εξωτερικό & να το εφαρμόσουμε μιας & στο εξωτερικό είναι πολύ καλύτερα τα συστήματα ενώ εδώ το σύστημα απαιτούσε την παπαγαλία ως πρωτεύων στοιχείο.
Αν χρειαστείτε βοήθεια σε κάτι μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Φιλία,
Πέννυ