Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

Αγγλικά Βιβλία C class Here We Go 3

 Τα βιβλία που πρέπει να αγοράσετε για τους μαθητές της C class είναι : Active Skills for C Class - Burlington (Βιβλίο Μαθητή)

 Here We Go! 3 - Companion
 Here We Go! 3 - Test Book
 Here We Go Grammar! 3 - Grammar
 Here We Go! 3 - Workbook
 Here We Go! 3 - Ιnteractive CD-ROM
 Here We Go! 3 - Class Audio CDs
 Here We Go! 3 - Flashcard Booklet