Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

Αγγλικά Βιβλία A Junior Here We Go 1


 Τα βιβλία που πρέπει να αγοράσετε για τους μαθητές της a junior είναι : Active Skills for A Class - Burlington (Βιβλίο Μαθητή)

 Here We Go! 1 - Flashcard Booklet

 Here We Go! 1 - Student's Book
 Here We Go! 1 - Test Book
 Here We Go! 1 - Workbook
 Here We Go! 1 - Class Audio CDs
 Here We Go! 1 - Ιnteractive CD-ROM
 Here We Go Grammar! 1 - Grammar